Jarand


Info
Alder 28
Født Oslo
Oppvokst Ris, Oslo
Bosted Haugerud, Oslo
Utdanning
Bachelor i Informasjonsteknologi Høgskulen på Vestlandet 2014 - 2017
Studiespesialisering Kristelig Gymnasium 2011 - 2014
Grunnskole 8. - 10. trinn Ris ungdomsskole 2008 - 2011
Grunnskole 1. - 7. trinn Slemdal skole 2001 - 2008